Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Laatste reacties
  Laatste artikelen

  In het oude Babylon vereerde men al die 3-ene-afgod alsof het 1 afgod was. En vanuit Babylon ging die afgoderij de gehele wereld over en werd deel in alle religies en leefwijsheden. Of het nu hindoeisme, wicca, islam, rk-kerk/vrijmetselarij of aanverwante stromingen zijn: ze bevatten allen elementen van die 3-ene-zonnegod uit Babylon. En wat de kerken betreft: natuurlijk met de schijn van christelijkheid. En zelfs kerken die zeggen die 3-ene-kerkgod uit Babylon niet te hebben, blijken via een verhulde 'omweg' toch weer bij diezelfde afgod uit Babylon te horen.  De trinitarische misleiding is dus op een extreem hoogtepunt. Dus hoogtijd om erover te lezen om er zelf niet aan tenonder te gaan!!

  Lees meer...   (4 reacties)

  Sinterklaas is een RK-voortzetting van de afgod Adon of Moloch: de afgod waaraan kinderen worden/werden geofferd in Babylon. Waarom willen mensen nou onder het mom van zo'n nare afgodische leugen kadoos geven aan hun kinderen?  Waarom niet gewoon met de waarheid en rechtstreeks geven uit liefde met respekt?  Een zoektocht en een kort advies hoe het anders zou kunnen!

  Lees meer...

  Over de gehele wereld worden mensen vervolgd; van allerlei religies, kerken of rassen. Helaas maakt vervolging je niet tot Christen, maar tot vervolgde. Het is je geloof dat je tot Christen maakt of tot iets anders dat er wellicht veel op lijkt. Word je vervolgd?  Staar je dan niet blind op die vervolging, maar toets je geloof en daaraan gekoppelde wegen en normen hier eens

  Lees meer...


  GOD onder de goden...?! 

  - over de vertaling en interpretatie van Johannes 1:1 -

  Volgens de Bijbel zijn er dus meerdere goden in de Hemel gezien bovenstaande Bijbeltekst, waar kerkleden doorgaans aangeven dat er slechts een 3-ene-kerkgod is...  Zou het kunnen zijn dat kerktheologen en kerken het Schrift bewust verkeerd interpreteren of vertalen...?   Een zoektocht.


  Lees meer...   (8 reacties)

  GOD schiep Jezus eerst voor de Schepping!
  Kerkleden willen het er zeker niet over hebben vanwege hun theologische 3-ene-kerkgodleer, maar de Bijbel cq Jezus juist wel: Jezus is geschapen door GOD voor de Schepping plaatshad en Jezus is dus een schepsel; en hij leefde dus voor Abraham bestond!  Hoogtijd om daarover vanuit de Bijbel te lezen!

  Joh 17:3 "Dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware GOD, en Jezus Christus die U gezonden hebt".


  Lees meer...   (31 reacties)

  Kerkse kerst-mis: schijn-christelijke kerkvertoning voor babylonische zonnegodzoon...
  Nergens in de Bijbel worden verjaardagen gevierd; ook die van Jezus niet. Dat is geen toeval; het vieren van de geboortedagen is een occult heidens gebruik, waarbij 'de eigen godsdag' wordt gevierd met offers en beloningen (kadootjes en taart). Zelfs Jezus zou een dergelijke dag niet willen vieren, want hij is immers verantwoording schulding aan zijn GOD die ook onze GOD is. Waarom dan wél een kerkse geboortedag van Jezus alsof dat 'iets christelijks' zou zijn?!  Lees hoe de kerken met de kerst-mis-viering getuigen van hoe zij feitelijk 'Christus missen'..!
   
   


  Lees meer...   (1 reactie)
  Sinterklaas: 'roomse Wodan' uit de babylonische Moloch-cultus
  Elk jaar weer worden de kindertjes bij geloof in- en de komst van sinterklaas bepaald. Een rite die op het eerste oog onschuldig,  leuk en gezellig lijkt. Alleen leidt dit 'geloof voor de kadootjes' altijd weer tot de desillusie 'dat sinterklaas niet bestaat'  en dat is geen goede voorbereiding of vorming. Kinderen worden op die manier alleen gevormd in materialisme en 'de onzin van geloven-in'.  Vreemd genoeg gaat sinterklaas juist wel over 'geloven-in'… maar dan wel in iets heel duisters en occults!
   
   
   
  Zgn. 'kindervriend' is eigenlijk de afgod uit Babylon waaraan kindoffers worden gebracht...
   
   

  Lees meer...   (7 reacties)
  Slapende kerkleden: wordt wakker!
  Als kerkse lemmingen lopen ze mee over een breed kerkpad opweg naar de afgrond tot de dood. Ze lopen achter de kerkgroep aan alsof die hen tot heil zal zijn en slaan daarom geen enkele acht op de woorden van een enkeling. Beter nog: die enkeling zal wel verdwaald zijn, denken ze...  Zo gaan ze doof en slapend voort, terwijl er meer dan genoeg wekkersignalen waren om wakker te worden en om te zien, namelijk:
   

  Lees meer...   (1 reactie)
  Jezus heeft niet 3 namen!
  Keizer Constantijn heeft ongeveer medio 4e eeuw de eerste Bijbels aangepast naar de o.a. door hem gebrachte kerkleer. En die kerkleer van 3-ene-zonnegod-aanbidder Constantijn was een occulte kopie van dat 3-ene-zonnegodgeloof van Constantijn.  Onder andere Mattheus 28:19 is zo'n vals aangepaste Bijbeltekst!
   
  In Mattheus 28:19 wordt het kerklid aangespoord om in 3 namen te gaan dopen; de naam van de Vader, de Zoon en de Geest; hetgeen natuurlijk bij de 3-ene-kerkgod hoort: god-de-vader, zoon en geest.
   
  Hoe kan het dan zijn dat de Bijbel verder overal spreekt over de Jezusdoop en de doop in Jezus naam???

  Lees meer...   (4 reacties)
  (3 of 2-) eenheidsaanbidding = afgoderij !!
  Jezus is duidelijk: geloofskennis van de enige ware GOD en van hem is nodig tot eeuwig leven zoals je kan lezen in Joh 17:3.  En wie kan rekenen weet: 1 + 1 = 2.  En niet 2-ineen of 3-ineen.  Zowel GOD als Jezus dus.  Toch aanbidden velen hun '3-eenheid' of '2-eenheid' alsof het christelijk zou zijn.  Maar wie is dan die eenheid in feite en wie behoren ertoe in bijbelse zin...?!
   

  Lees meer...   (5 reacties)
  .
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl